söndag, juni 01, 2014

#bookaday 1

Favourite book from childhood:
Margaret Mahys Förvandlingen (The Changeover)

En perfekt magisk berättelse om kärlek (inte nödvändigtvis romantisk kärlek, utan uppoffrande kärlek och hopplös icke-romantisk kärlek), längtan, att få vara stark och att få vara svag. Jag vill inte avslöja några detaljer, för den här boken är allra bäst om man inte har några förväntningar. Detta till trots har jag läst den kanske 10 ggr, så den funkar i alla lägen.

Inga kommentarer: