onsdag, december 03, 2014

Extra val

 Det här är väl ändå ingen särskrivning? Det är ett extra val helt enkelt. 


11 § Regeringen får besluta om extra val till riksdagen mellan ordinarie val. Extra val ska hållas inom tre månader efter beslutet.
Efter val till riksdagen får regeringen inte besluta om extra val förrän tre månader har gått från den nyvalda riksdagens första sammanträde. Regeringen får inte heller besluta om extra val under den tid då dess ledamöter, efter det att samtliga har entledigats, uppehåller sina befattningar till dess en ny regering ska tillträda.
Bestämmelser om extra val i visst fall finns i 6 kap. 5 §. Lag (2010:1408)."


Annat som stört mig idag: folk som blir galna för att någon uttalar mammor och pappor som mammer och papper, vilket inte är fel utan helt korrekt talspråk. Jag gillar inte språkfel och jag ogillar särskilt hyperkorrektion. Det är lite gulligt när barn böjer starka verb svagt men sedan räcker det. Vi kanske inte måste ha danskt uttal (hur fint och sjovt det än är), men att uttala allting exakt som det stavas? Och här vill jag tillägga att ejenklien är ett helt korrekt uttal av egentligen, det har att göra med var ljuden sitter i munnen (ni skulle bara veta vad som händer i danska ord med u som också har ett r i sig) och det låter bara fånigt att försöka korrigera det. Alltså folk som tror att de har rätt fast de har fel! (Jag är en av dem dagligen i Lottens julkalender, men jag näthatar inte för det.)

Och det är allt jag har att säga om det.

Inga kommentarer: